polski
english

Reset hasła - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Reset hasła


Upewnij się, że podany adres jest adresem użytym do założenia konta. W przypadku podania innego adresu, wiadomość email nie zostanie wysłana i nie będzie możliwy reset hasła. Po podaniu adresu email i zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij na wskazany adres zostanie wysłana wiadomość email z łączem do strony NAWA. Po kliknięciu Kliknij tutaj aby ustawić nowe hasło. nastąpi przekierowanie na stronę na której można podać nowe hasło.